Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Svanenmärkt

Affärstryckeriet är Svanencertifierat sedan tidigt 90-tal och sedan dess har företaget kontinuerligt följt miljöutvecklingen inom tryckeribranschen och kämpat för att ligga i dess framkant. Att vara Svanencertifierad borgar för att företaget använder sig av ett helhetsperspektiv där de positiva miljövalen styr en tjänst eller en produkts hela livscykel, från råvara till avfall.

Genom att använda ett Svanencertifierat tryckeri har du kommit en bra bit på väg om du vill påverka miljön positiv riktning. Svanencertifieringen är ett bevis på att det certifierade företaget fullt ut försöker minimera sin miljöpåverkan. Tryck hos oss så trycker du även för miljön.
Läs gärna mer om SVANEN på www.svanen.se

miljomarkt