Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Klimatkompensation

I vår strävan efter att bli så lite miljöpåverkande som möjligt arbetar vi även aktivt för att påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i centrum därför erbjuder vi våra kunder möjligheten att på olika nivåer klimatkompensera sina trycksaker.
Väljer du att trycka på av oss utvalda papper blir din trycksak per automatik klimatkompenserad av oss men om du väljer andra papperstyper kan du då alltså be oss att klimatkompensera ditt pappersval.
Fråga oss gärna mer om detta när du kontaktar oss för beställning eller offert.

Vad är då klimatkompensering, såhär förklarar MAP Sverige AB det hela :

Klimatkompensering är ett system som ger dig möjlighet att klimatkompensera pappersinköpen till dina trycksaker. Kompensationen räknas fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från produktion och transporter. Den avgift du betalar ger dig rätt att märka trycksaken med vår klimatsymbol som visar att du dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.
Ditt bidrag planteras i Mocambique!
Skogen har en mycket viktig roll för klimatet eftersom den tar upp en stor del av all den koldioxid som släpps ut till atmorsfären. Sverige har gott om skog, en ansvarsfull skogsindustri och lagstiftning om nyplantering. Men växthuseffekten är ett globalt problem och en av orsakerna är den avskogning som pågår i stora delar av den tredje världen. Det är bakgrunden till att vi har valt ett hjälpprojekt i ett av världens fattigaste länder som förmånstagare i vårt system. Avgifterna går oavkortat till Plan Vivos projekt i kommunen N’hambita och de bönder som bor i denna buffertzon till nationalparken Gorongosa. Plan Vivo arbetar i flera utvecklisländer enligt ett framgångsrikt system för hjälp till självhjälp. Projektet i Mocambique är främst inriktat på trädplantering och skötsel av odlings- och skogsområden. Syftet är att utveckla en hållbar livsstil, höja levnadsstandarden och säkra den biologiska mångfalden lokalt – samt att öka upptaget av koldioxid globalt.

Vart tar pengarna vägen?

Maps Klimatkompensation innebär att beräkningar av utsläppen av fossil koldioxid från tillverkning av massa och papper samt transport är gjord. Utifrån denna miljöbelastning erläggs en avgift. Denna avgift går oavkortat till Plan Vivo och deras projekt i N’hambita.

Plan Vivo

Plan Vivo är ett certifieringssystem för att beräkna, ta fram och säkerställa verifierbar kolbindning från små familjejordbruk som samtidigt stärker en hållbar utveckling och en hållbar livsstil.

BioClimate Research and Development (BR&D) ansvarar för utveckling och underhåll av Plan Vivo systemet. BR&D är en icke vinstdrivande organisation baserad i Skottland, med syfte att stödja projekt i en hållbar riktning. www.brdt.org.

Certifieringen bygger på en planteringsmetod som dels garanterar en bestämd kolbindning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Certifieringen utförs av ett oberoende kontrollinstitut liksom regelbunden revision. Plan Vivo används på många ställen i världen. Plantering enligt Plan Vivo innebär att aktivt involvera småbönder för att sköta trädplanteringarna. Dessa får en ersättning för detta arbete vilket också förbättrar böndernas ekonomi. Viktigt för familjernas försörjning är också att de från planteringen kan ta ut ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. De träd som bönderna tar ut eller som dör ingår inte i beräkningen av kolbindning. www.planvivo.org.

N’hambita Community Carbon

Projektet startade 2001 och blev godkänt som Plan Vivo projekt 2006.
Projektet genomförs i Sofala Provinsen i Gorongosa Moçambique.
Övervakning och administration sköts av Envirotrade Ltd. ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management) som står för teknisk support, utveckling och gör revisionerna. Universitetet i Edinburgh och Universitet i Maputo övervakar de vetenskapliga aspekterna och de tekniska specifikationerna.
Projektet samarbetar med kommunen i N’hambita och de bönder som bor och har sitt uppehälle i buffertzonen vid Gorongosas nationalpark, ett område med mycket stort betydelse för den biologiska mångfalden.
Ett utnyttjande av detta område med flera mindre aktiviteter hjälper till att minska avskogningen samtidigt som de återskapar redan avskogade områden. Den hållbara användningen av virke tillsammans med kombinationen av jordbruk och skogsbruk ”agroforestry” samt produktionen av andra skogsprodukter än virke ger stora sociala och ekonomiska fördelar för de boende i området.

Aktiviteter för att binda koldioxid

Undvika avskogning
Återplantera avskogade områden
Förbättra skötseln av skadade skogsområden
Plantering och skötsel av blandade odlingsområden
Plantering och skötsel av ”skadade” områden
Plantering och ”agroforestry” system som ger ved till uppvärmning och frukt
Extra miljövinster

Bevara den biologiska mångfalden
Skydda inhemska arter och utgöra en buffertzon till nationalparken
Motverka vattenavdunstning
Stabilisering av marken
Reglering av det regionala ”mikroklimatet”