Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Miljö

MED TRYCK PÅ MILJÖN!

Utan en levande miljö kan inte mänskligheten som vi känner den överleva just därför är miljön ett ledord som genomsyrar hela vårt företag, miljöaspekterna är en självklarhet. Sverige är ett formidabelt exempel på god skogsvård ända sedan 1903 då man var tvungen att agera kraftfullt för att motverka den enorma utarmning av skogarna som pågick under 1800-talet. Skogsvårdslagen borgar för att en framtid finns för våra skogar genom en god skötsel och ett gott skogsbruk. Affärstryckeriet försöker i största möjliga mån göra vår belastning av miljön så liten som möjligt.

Vi är mycket noggranna med att granska våra leverantörer så att även de är starkt miljömedvetna och förmedlar miljömässigt kvalitativa produkter till oss , detsamma gäller för våra distributörer, att de är ”gröna” så långt som det är möjligt.

Kontinuerligt letar vi efter miljövänligare produkter till vår maskinpark som tex. Tvätt/rengöringsmedel, smörjmedel , färg, mm. Vi ser också till att vårt avfall blir omhändertaget på sådant sätt så att miljön skonas som mest.

Vi kan erbjuda dig som kund ytterligare tjänster där du kan satsa än mer på att göra just dina trycksaker så miljövänliga som möjligt. Vi kan erbjuda dig material och arbetsmetoder som gör att du miljökompenserar hela din trycksaksproduktion. Hör gärna av dig så berättar vi hur det går till .