Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Vision

Affärstryckeriet är sedan 1946 ett väletablerat ekonomiskt stabilt företag.
Vi är starka inom offset likväl digital tryckproduktion. Under det senaste året har stora förändringar skett då en generationsväxling har genomförts, nu är det den yngste sonen som äger och leder företaget.

Företaget är, sin ålder till trots, nyfiket vaket och alltid uppdaterat vad gäller utvecklingen inom teknik och miljö.
Vi är lokaliserade i Norrtälje, Görla Industriområde, men har hela Sverige och Europa som kundupptagningsområde.

Vår affärsidé är att KUND alltid skall kunna vända sig till oss i förtroende och veta, att det dem beställer är också det dem får, i högsta kvalitet och på utlovad tid.
Affärstryckeriet fokuserar på hög leveransförmåga där kunden alltid är i fokus.
Våra ledord är kunskap, kvalitet, service, miljö och innovation.

Vi har en rad unika kompetenser samlade under vårt tak, alla med lång erfarenhet av tryckkonstens hela spektra, utöver detta har vi ett väl inarbetat nätverk av olika specialistföretag för att ytterligare kunna komplettera vår service till våra kunder .

Vår vision är att utvecklas ytterligare i takt med tiden och bli en ledande aktör inom framförallt hemmakommunen och dess närliggande kommuner och på detta sätt fortsätta vara en viktig hörnsten i vår kommuns företagsverksamhet, samtidigt som vi ser ett utökat kundnät i övriga Sverige och Europa.

Vi ser oss nå vår vision genom ett gediget kvalitets arbete ut mot våra kunder där vi konsekvent erbjuder den senaste teknologin och kunskapen för att på bästa sätt kunna leverera högklassiga produkter efter kunds faktiska behov och önskemål.