Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Historia

AFFÄRSTRYCKERIET
ERIKSSON & LUNDQVIST
NORRTÄLJE BALDERSGATAN 3
Allt i trycksaker – Välgjort arbete – Humana priser – Snabb leverans

Norrtälje den 23/2 1946.

S. H. T.

Härmed hava vi äran meddela, att vi den 20 Februari under
ovanstående firmabeteckning öppnat tryckerirörelse i fastigheten
Baldersgatan 3 ( f. d. Brenckens lokaler ) .
Under åberopande av en 20-årig erfarenhet i allt vad till
yrket hörer be vi få rekommendera oss i Eder benägna hågkomst vid
behov av trycksaker av olika slag. Till facila priser och i gedi-
get utförande leverera vi varje slag av firmatryck, såsom brev-
papper och kuvert, räknings- och kvittensblanketter, följesedlar,
fakturor, formulär och blanketter alla slag, ävensom reklamtryck i
olika utförande, såsom flygblad, skyltar, läskpapper o. dyl.
Vi utföra även allt slags tryck för personligt bruk. exem-
pelvis bjudnings- och tackkort, visit. och konfirmationskort m. m.
Beställ Edert tryck hos oss ! Välgjort arbete utlovas !

Högaktningsfullt

Gunnar Eriksson

Så gick det att läsa, då när det begav sig och företaget ” Affärstryckeriet” startade upp i Norrtälje den 20:e februari anno 1946. Herrarna Gunnar Eriksson och Nils Lundqvist startade egen tryckeriverksamhet i vad vi idag benämner som ”Balders Hus”. Efter endast ett fåtal år hade verksamheten vuxit så  mycket att större lokaler krävdes, en flytt var således av nöd tvunget och Affärstryckeriet kom så att inhysa sig i de lokaler på Hantverkaregatan 20 där de kom att bli kvar ända fram till 1996.

Eriksson & Lundqvist drev Affärstryckeriet gemensamt fram till mitten av 70-talet då Nils Lundqvist tog över och ledde företaget på egen hand. Nils Lundqvist drev företaget under dryga tio år tills det att barnen Lundqvist ( med svåger ) gick i sin fars fotspår och tog över i mitten på 80-talet.

Med Syskonen Lundqvist i ledningen fortsatte verksamheten att växa vilket småningom ånyo resulterade i behov av större lokaler. 1996 flyttade så Affärstryckeriet till stora, fräscha lokaler i Görla industriområde, Aborrvägen 3.

I oktober 2009 tar yngste brodern Lundqvist, Nils-Olof, ensam över som ägare och VD.

Affärstryckeriet har under alla år hållit sig ajour med den tekniska utvecklingen och alltid legat i dess framkant från att ha varit ett för dåtiden modernt tryckeri som använde sig av bly teknik till det professionella offset- och digitaltryckeri som det är idag. Affärstryckeriet är ett företag med pondus, anor och tradition likväl som det är modernt, flexibelt och hungrigt precis som ett nystartat företag.

Affärstryckeriet ligger nära, inte bara Norrtälje utan även Stockholm och Uppsala med omnejd. Från vår huvudstad likaså från vår fjärde största stad tar det cirka 50 minuter med bil. Det är lätt att hitta och köra till Görla industriområde.

Välkomna !